WebStock

Prvá skutočná web aplikácia pre manažment maloobchodných predajní.

Riadenie siete predajní v reálnom čase.

Nebute to žiaden problém.

Sklady, evidencia tovaru, tvorba objednávok, import dodávok, cenníky, prepočet bonusov, predajné akcie, predaje, online registračné pokladne, reklamácie, inventúry, obchodné prehľady a oveľa viac. To všetko je systém WebStock. Vyvinutý odborníkmi priamo pre potreby siete maloobchodných predajní. Dostupný vždy a všade bez zbytočných nákladov.

WWW

Všetko na jednom mieste

Jedna, dve alebo celá sieť predajní.

Všetky údaje v systéme sú integrované do jedného prostredia s jednotnou databázou údajov. Tak máte prístup ku všetkým potrebným údajom a činnostiam v jednom prehľadnom prostredí. Všetky informácie v celej sieti predajní sú vždy aktuálne, bez potreby zbytočných dodatočných prenosov dát.

World

Trvale dostupný, kdekoľvek

V predajni, doma či na dovolenke.

Vždy máte prístup k informáciám o vašich predajniach a skladoch. Stačí vám len pripojenie k internetu a ľubovoľný webový prehliadač. Prihláste sa do systému a hneď máte všetky svoje predajne ako na dlani a to v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu aj na druhej strane zemegule.

EURO

Bez zbytočných nákladov

Máte internet, máte prakticky všetko.

Bez nákupu novej výpočtovej techniky či špeciálnych softvérových licencií máte okamžite prístup k systému a všetkým jeho funkciám. Nezáleží pritom, či pridávate jednu novú pokladňu alebo komplet novú predajňu na opačnom konci krajiny. Pri prehľadných cenách za pripojenie bez skrytých ďalších poplatkov.

Všetky potrebné súčasti

Pod jednou strechou

Sklady

Dokonalý prehľad

Jednotná evidencia skladových zásob v celej sieti predajní. Prehľadné zobrazenie počtov, nákupných a predajných cien, akcií, ziskovosti a ďalších parametrov po jednotlivých tovaroch a predajniach. Zlučovanie EAN kódov rovnakých tovarov. Pokročilá automatizácia činností súvisiacich s presunom tovaru, inventúrou, preceňovaním tovarov a ďalších činností súvisiacich s tovarom na predajniach.

Nákupy

Pohodlne a rýchlo

Rýchle a prehľadné realizovanie nákupov tovaru od vytvorenia objednávky až po spracovanie dodávok do predajní a evidencie na príslušnom sklade. Efektívne riešenie spracovania bonusových tovarov, precenenia tovarov a tlače štítkov, pohľadávok voči dodávateľom, dodávateľských akcií až po riešenia reklamácií. Export a import potrebných údajov priamo zo systému.

Predaje

Vždy pod kontrolou

Kedykoľvek dostupný prehľad o realizovaných predajoch. Nezáleží na tom či cez pokladne, na faktúru cez dodací list alebo zamestnanom. Pohodlné plánovanie, import, realizácia a následné vyhodnotenie predajných akcií. Automatická obojstranná online komunikácia medzi pokladňami a systémom s priamym dopadom na stavy zásob.

Biznis Štatistiky

Kvalifikované rozhodovanie

Prehľadné biznis štatistiky a grafy zamerané na hodnotenie výkonnosti predaja a manažmentu maloobchodných predajní. Štatistiky poskytujúce všetky informácie o objemoch a ziskovosti predaja za dané obdobie, tovar, akciu či predajňu. Informácie o veľkosti nákupného košíka, štruktúre predaného tovaru a mnoho ďalších potrebných pre správne rozhodovanie.

Skúsiť je lepšie ako počuť

Jednoduchý krok k plne funkčnému demu

Registračný formulár

Na uvedenú email adresu Vám budú zaslané registračné údaje.

Prehľadné ceny

Pre každého

Počet pripojených pokladní Cena za jednu pokladňu v EUR bez DPH za mesiac
1. pokladňa 74,-
2. až 10. 74,- + 24,- za každú ďalšiu
11.až 25. 290,- + 19,- za každú ďalšiu
Viac ako 25 Cena dohodou
Icons made by Gregor Cresnarfrom www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY